News

26.05.2021
PONOWNE OTWARCIE BASENU 28 MAJA

OTWARCIE Aquaparku 28 maja od godziny 6:30 - ceny biletów bez zmian.

UWAGA!!!!

Nadal obowiązuje limit osób 90 osób / GODZINA

dlatego też wprowadziliśmy ograniczone godziny wejść w SOBOTY i w NIEDZIELE!

GODZINY OTWARCIA:
- poniedziałek - piątek 6:30 - 22:00
- sobota-niedziela 6:30 - 9:00 oraz 14:00 - 22:00

 

Ze względu na brak miejsc podczas zajęć Wodny Świat w soboty i w niedziele od 9:00 do 14:00 BASEN CZYNNY tylko dla klientów zajęć Wodny Świat. Proszę o wyrozumiałość, 50% obłożenia obiektu to zarządzenie Rządu. W trosce o Państwa komfort prosimy nie czekać na holu Aquaparku aż się coś zwolni, gdyż obsługa kas nie będzie mogła Państwa wpuścić, nawet jeśli jeden pasek się zwolni.

Prosimy nadal przestrzegać zaleceń Inspektoratu Sanitarnego, na terenie obiektu nadal obowiązuje zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz dystans społeczny.
WSZYSTKIE karnety zostają przedłużone o czas zamknięcia i zostaną odblokowane 28 maja 2021 r.
Niestety nie pojawiło się jeszcze szczegółowe Rozporządzenie dotyczące obostrzeń i co tak naprawdę ma być otwarte. Jak tylko się pojawi, to w kolejnym poście znajdzie się informacja na ten temat. Na tą chwilę jesteśmy przygotowani na otwarcie wszystkich atrakcji oraz strefy saun z jacuzzi i basenem schładzającym.

Do zobaczenia!

18.05.2021
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI

NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

 

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej Spółki Jarocin Sport  Sp. z o. o. w Jarocinie, położonej w Jarocinie, ul. Sportowa 6; 63-200 Jarocin, działka nr 495/21 o powierzchni 6168 m2 dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1J/00037806/5.

Minimalna cena brutto za 1 m2 powierzchni działki wynosi 165,00 złotych.  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przetargu, w terminie do 25 maja 2021 r., do godziny 12.00 w siedzibie Spółki, ul. Sportowa 6; 63-200 Jarocin. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Sportowej 6 – działka nr 495/21”, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej doręczenia.

Składający ofertę winni pod rygorem odmowy przyjęcia oferty wpłacić wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), które ulegnie przepadkowi, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie natomiast zatrzymane, jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań do chwili zapłaty ceny i będzie traktowane, jako zadatek.

Wadium należy wpłacić do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 14.00 na rachunek bankowy: 94 1130 1088 0001 3115 1420 0001 z dopiskiem: „Wadium - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Jarocinie, przy ul. Sportowej 6; 63-200 Jarocin”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2021 r. r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki, ul. Sportowa 6; 63-200 Jarocin.

Regulamin sprzedaży nieruchomości oraz wykaz niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do składanej oferty wraz z drukami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.jarocinsport.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów: Robert Adamczyk – Prezes Zarządu Spółki.

[POBIERZ DOKUMENTY]

[Informacja z otwarcia ofert]

[Zawiadomienie o wyborze oferty]

 

04.05.2021
Ponowne OTWARCIE Basenu! tylko dla grup!
Od 4 maja 2021 roku basen ponownie otwarty. Ze względu na Rozporządzenie korzystać mogą tylko grupy zorganizowane dzieci i młodzieży do lat 18.
Otworzyliśmy zatem naukę pływania klas I-III szkół podstawowych, zajęcia Klubu Pirania oraz zajęcia Wodnego Świata.
Jak tylko Rząd zezwoli na klientów indywidualnych, to podamy do informacji, kiedy będzie można korzystać z basenu.
19.03.2021
ZAMKNIĘCIE AQUAPARKU DO ODWOŁANIA

Zgodnie z zapowiedziami Rady Ministrów od 20 marca 2021 r. Aquapark Jarocin będzie nieczynny do odwołania. Niestety aż do tej chwili nie ma rozporządzenia, także trudno przewidzieć na jakich zasadach i czy w ogóle baseny będą otwarte. Jak tylko rozporządzenie zostanie opublikowane, podamy szczegóły. Na ten moment zamykamy Aquapark.

26.02.2021
Zmiana godzin otwarcia basenu
Póki co od 1 marca 2021 roku funkcjonujemy na poprzednich zasadach i basen sportowy, rekreacyjny + sauny nadal będą czynne aż do odwołania.

ZMIANA dotyczy tylko godzin otwarcia:
Codziennie od 8:00 do 22:00

Zapraszamy
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »|

Ta strona korzysta z plików cookies dla poprawnego funkcjonowania - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.